Spelregels

 • Deelnemer zendt zijn of haar idee voor een podcast via de website npoluister.nl/podcastpitch in

 • Inzending is mogelijk tot en met woensdag 31 januari 2024, 23.59 uur

 • De minimale leeftijd om deel te nemen is 13 jaar. Deelnemers tussen de 13 en 18 jaar hebben toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig

 • Er mag niet meer dan 1 idee per persoon worden ingediend
 • Ideeën zijn afkomstig van deelnemers zonder (freelance) maakervaring of contacten met een omroep of producent
 • De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar idee een eigen creatie is en geen inbreuk maakt op rechten van derden

 • Inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld en geselecteerd

 • Maximaal 100 ideeën worden geselecteerd voor een eerste pitch aan een jury op het Media Park in Hilversum

 • De deelnemers die hun idee mogen pitchen, worden daartoe per mail uitgenodigd. De niet-geselecteerde deelnemers ontvangen een bericht van afwijzing

 • De pitchdag is op woensdag 7 februari 2024 op het Media Park in Hilversum

 • Uit de gepresenteerde ideeën op de pitchdag worden maximaal 5 ideeën gekozen voor het NPO Luister Podcast Festival op zondag 17 maart 2024 in TivoliVredenburg in Utrecht. Dan wordt ook de uitslag bekendgemaakt.

 • Deelnemers houden bij voorbaat woensdag 7 februari 2024 en zondag 17 maart 2024 vrij in hun agenda, om hun idee te komen pitchen op het Media Park indien zij daartoe uitgenodigd worden.

 • De jury kiest uiteindelijk één idee en die wordt tot een podcast uitgewerkt. De winnende inzending wordt beloond met 2.500 euro. Daarnaast zal de indiener bij de ontwikkeling van het idee tot podcast worden gecoacht door professionele makers.

 • Ten aanzien van intellectuele (eigendoms)rechten geldt het volgende: 
  Het winnende idee wordt bij een van de landelijke publieke omroepen, door professionele podcastmakers, uitgewerkt tot een podcast. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat de indiener bij voorbaat alle eventuele rechten overdraagt aan de betreffende omroep. Zodat de omroep zeker is dat ze het kunnen uitwerken tot een podcast. Overigens ontstaan deze rechten pas als het idee tot een format wordt uitgewerkt, want op een idee an sich rusten geen rechten. Daarom spreken we het volgende af: door de inzending ga je akkoord dat je idee verder kan worden ontwikkeld en dat eventuele rechten worden overgedragen.

 • Deelnemers kunnen dus geen rechten of (vergoedings)aanspraken ontlenen aan de ontwikkeling van hun idee tot podcast, alsmede aan de uitzending daarvan. Maar indien het winnende idee wordt ontwikkeld tot een format dat opbrengsten genereert, bijvoorbeeld door verkoop aan het buitenland, zullen daar met de indiener door de betreffende omroep passende afspraken over worden gemaakt.

 • De spelvoorwaarden m.b.t. de overdracht van rechten zijn alleen van toepassing op het winnende idee. Ten aanzien van alle andere ingezonden ideeën blijft gelden, dat op een enkel idee geen rechten rusten. Een idee kan dus altijd gebruikt worden. Het gaat in deze Podcast Pitch om het winnende idee dat mogelijk uitgewerkt zal worden. Dat neemt niet weg dat een toekomstige podcast per toeval op jouw idee kan lijken, maar daar niet op gebaseerd is.

 • Wij vragen wel aan alle inzenders hun idee alleen voor het meedoen aan de wedstrijd te delen met NPO en het idee daarbuiten geheim te houden totdat de wedstrijd over is. Daarna staat het iedereen vrij zijn of haar idee voor te leggen aan andere partijen.

 • NPO en omroepen kunnen het uitgewerkte idee inzetten op hun mediaplatforms en aanbodkanalen of op enige andere wijze verspreiden en openbaar maken, alsmede het hiervoor geschikt maken.

 • Deelnemers gaan akkoord met het maken en publiceren van video-opnamen tijdens pitchdag en het NPO Luister Podcast Festival, waarin zij mogelijk te zien zullen zijn.

 • NPO en omroepen kunnen de namen van geselecteerde deelnemers en de inzendingen gebruiken voor publicaties in verband met deze Podcast Pitch.

 • Over de selectie van de inzendingen en de uitslag van de Podcast Pitch wordt niet gecorrespondeerd.